Geodetsko – katastarski poslovi

 • Identifikacija parcela,
 • Parcelacija (dioba) zemljišta,
 • Uređenje međa,
 • Snimanje objekata za uplanjenje,
 • Iskolčavanje objekata,
 • Izrada elaborata etažiranja

Katastar podzemnih vodova:

 • Izrada elaborata podzemnih vodova (telekomunikacije,  elektro-energetska mreža,  vodovodna mreža, kanalizaciona mreža,  plinovodna mreža,…)

Lasersko 3D skeniranje objekata

Izrada geodetskih podloga za sve vrste projektiranja:

 • Ceste,
 • Mostovi
 • Tuneli,
 • Vodotoci,
 • Sve vrste objekata

Geodetska iskolčenja svih vrsta objekata

Izrada elaborata izvedenog stanja

Poslovi inženjerske geodezije

Poslovi geodetskog nadzora

Poslovi sudskog vještaćenja iz oblasti geodezije  (katastar,  premjer zemljišta i inženjerska geodezija)