USLUGE

POINT CLOUD

Obrada point cloud-a u programima:

 • Pix4D
 • JRC Reconstructor
 • Faro Scene
 • RealityCapture
 • Geomagic
 • Autodesk RecapPro

Geodetsko – katastarski poslovi

 • Identifikacija parcela,
 • Parcelacija (dioba) zemljišta,
 • Uređenje međa,
 • Snimanje objekata za uplanjenje,
 • Iskolčavanje objekata,
 • Izrada elaborata etažiranja

Katastar podzemnih vodova

Izrada elaborata podzemnih vodova (telekomunikacije, elektro-energetska mreža, vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, plinovodna mreža,…)

Geodetske podloge za sve vrste projektiranja

 • Ceste,
 • Mostovi,
 • Tuneli,
 • Vodotoci,
 • Sve vrste objekata

Poslovi geodetskih vještačenja

Poslovi sudskog vještačenja iz oblasti katastra, premjera i inženjerske geodezije

Lasersko 3D skeniranje

Metodom laserskog skeniranja objekata i terena u kratkom vremenskom intervalu prikupljamo velike količine podataka pomoću kojih možemo detaljno prikazati željeno područje snimanja.

Usluge skeniranja dokumenta

Usluge skeniranja dokumenta/nacrta velikih formata,
skeniranje/kopiranje,
georeferensiranje..

Elaborati granice vodnog dobra

Izrada elaborata o određivanju granica vodnog dobra na svim vodotocima u skladu sa Zakonom o vodama FBiH i Pravilnikom za određivanje GVD.

Elaborati eksproprijacije

Izrada elaborata eksproprijacije

Geodetska iskolčenja

Geodetski elaborati iskolčenja svih vrsta objekata

Elaborati izvedenog stanja

Geodetski elaborati izvedenog stanja za sve vrste objekata

Prodaja geodetskih instrumenata

U našoj ponudi imamo geodetske instrumente kompanije STONEX.
STONEX je jedna od vodećih svjetskih kompanija u proizvodnji geodetskih instrumenata.

Potrebne su Vam geodetske usluge?

Za dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate