NAŠI PARTNERI

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Web stranica

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo

Web stranica

Ministarstvo privrede/gospodarstva Vlade SBK/KSB

Web stranica

Elektroprivreda BiH

Web stranica

Elektroprivreda HZHB Mostar

Web stranica

“Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje

Web stranica

Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo

Web stranica

Agencija za slivno područje Jadranskog mora – Mostar

Web stranica

BH Telecom Sarajevo

Web stranica

HT Eronet

Web stranica

JP Ceste Federacije BiH

Web stranica

Univerzitet u Tuzli, Rudarsko – geološko – građevinski fakultet u Tuzli

Web stranica

Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo

Web stranica

Općina Jajce

Web stranica

Općina Dobretići

Web stranica

Općina Travnik

Web stranica

Općina Novi Travnik

Web stranica

JU „Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa“ Bihać

Web stranica

Fondacija kulturno nasljeđe bez granica – Sarajevo

Web stranica

Zemaljski muzej BiH

Web stranica

Higracon d.o.o. Sarajevo

Web stranica

Komotin d.o.o. Jajce

Web stranica

Sarajinženjering d.o.o. Sarajevo

Web stranica

Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Web stranica

Geosonda d.o.o. Zenica

Web stranica

Winner Project d.o.o. Sarajevo

Web stranica

Energopetrol d.d. Sarajevo

Web stranica

NSSN d.o.o. Mostar

Web stranica

Jajce Alloy Wheels d.o.o.

Web stranica

Grios d.o.o. Grude

Web stranica

BH4 d.o.o. Jajce

Web stranica

Potrebne su Vam geodetske usluge?

Za dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate