SOFTWARE

KORA 2018

Programski alat za geodete

Kora je računalni geodetski software za obradu podataka.

 • Garancija traje 2 godine
 • Nadogradnja iste verzije programa je besplatna 2 godine od kupnje programa
 • Cijena nadogradnje iste verzije programa iznosi 1/3 pune cijene u trećoj godini
 • Cijena nadogradnje iste verzije programa iznosi 1/2 pune cijene nakon tri godine
 • Kod proširenja plaća se razlika u cijeni verzije

 

 • CIJENE NA UPIT

KARAKTERISTIKE

KORA A 2018

 • Kopiranje podataka iz mjerne stanice u računalo ili obrnuto
 • Pretvorba podataka dobijenih iz mjerne stanice ili GPS-a u sustav Kora
 • Ručni unos mjerenih podataka, koordinata
 • Pretvorba koordinata iz zapisa KORA u zapis mjernih stanica (za iskolčenje)
 • Računanje poligonskog vlaka sa ispisima obrazaca
 • Skica poligonskog vlaka
 • Analiza poligonskog vlaka
 • Računanje tahimetrije sa ispisom obrazaca
 • Generiranje tekstova opisa
 • Izrada popisa koordinata
 • Kreiranje DXF datoteke sa točkama i tekstom broja točke i visine te blokovima
 • Nivelman
 • Kodiranje, izrada situacije iz kodiranih mjerenja
 • Prikaz podloge s Geoportala
 • Transformacija GEO-GK
 • Transformacija WGS84 – GK i računanje parametara transformacije
 • Unos parametara homogenih polja i poligona unutar kojih vrijede ti parametri
 • Podjela na listove
 • Računanje površine sa ispisom obrazca

KORA B 2018

 • Sve što sadrži KORA A 2018

Crtanje i editiranje

 • Linije (mogućnosti definiranja vlastitih tipova linija)
 • Simboli
 • Tekstovi
 • Kružnice i kružni isječci
 • Pokosi (padnice)
 • Krivulje
 • Šrafure
 • Prikaz slika BMP, JPG, TIF…

Izrada geodetskih skica

Digitalizacija sa transformacijom

Import crteža iz DXF-a

Plotanje i printanje

Korištenje terenskih fotografija, s pozicioniranjem na crtež pomoću GPS koordinate iz fotografije ili pomoću vremenske sinkronizacije sa snimljenim tragom

Povezani proizvodi