3D skeniranje Alipašine džamije

——>>>>> Alipasina džamija u 3D <<<<<——

3D terestričko lasersko skeniranje je postupak detaljne izmjere, odnosno snimanja objekata i terena korištenjem posebnog preciznog uređaja – 3D terestričkog laserskog skenera, koji velikom brzinom šalje laserske zrake prema objektu, te mjeri njihove refleksije od objekta. Skeniranjem se dobiva veliki broj precizno određenih prostornih točaka koje čine takozvani “oblak točaka” (point cloud). Digitalnom obradom “oblaka” mogu se izraditi različiti proizvodi, kao što su:

  • jednostavnije ili složenije animacije,
  • vektorski 3D modeli objekata,
  • digitalni ortofoto prikaz fasada,
  • 2D nacrti fasada,
  • tlocrti, presjeci i slično.

Kombinacijom više snimanja u odgovarajućim vremenskim razmacima mogu se odrediti količine iskopa i nasipanja, slijeganje terena i objekata, odstupanje od projekta i slično. Velika iskoristivost podataka skeniranja dovela je do široke upotrebe u arhitekturi, topografiji, rudarstvu, graditeljstvu, strojarstvu, arheologiji, forenzici, filmskoj industriji i drugdje.