Lasersko skeniranje zgrade Predsjedništva BiH

Lasersko skeniranje predstavlja učinkovitu tehnologiju za dobijanje preciznih digitalnih snimaka objekata. Rezultat ovakvog načina skeniranja je skup tačaka sa 3D koordinatama koji se naziva oblak tačaka.

Prednost laserskog skeniranja je u brzini i izvođenju terenskih radova. Terestrički laserski skeneri (TLS) u kratkom vremenskom intervalu mogu prikupiti više milijuna detalja po stajalištu, snima vrlo guste oblake tačaka u kojima su tačke udaljene svega jedan milimetar.

Slika 1: Svečana sala zgrade Predsjedništva

Slika 2: Detalj iz oblaka tačaka svečane sale

 

Obrada podataka

Za potpun i detaljan prikaz objekta međusobno se uklapaju skenovi oblaka tačaka. Obrada podataka je zahtjevan proces koji se sastoji od niza operacija. Za modeliranje i vizualizaciju unutrašnjosti zgrade Predsjedništva koristili smo softverski paket JRC Recontructor. Podatke dobijene nakon obrade moguće je prenijeti u različite CAD softvere kao što su AutoCAD, MicroStation itd.

Slika 3. Modelirana svečana sala