Novi aRTK GNSS prijemnici 2019

Napredni aRTK GNSS prijemnici sa 600 GNSS kanala

Što je aRTK?

aRTk je napredna tehnologija obrade RTK podatka u samom prijemniku, koja koristi Atlas satelitske kor

ekcije na L-bandu (posebna frekvencija) i omogućuje rad sa FIX rješenjem i do 20 minuta nakon gubitka BIHPOS korekcije (ili GSM veze).
Također anulira i sve “trzaje”, “zastoje” i kašnjenja korekcija samog BIHPOS sustava. Rad s aRTK opcijom je pouzdaniji, uglađeniji i “bez pucanja FIXa”.
aRTK opcija je aktivirana i ne traži posebnu aktivaciju ili naplatu – u cijeni prijemnika.

Nova GNSS ploča sa 600 kanala

Osim naprednog aRTK, novi prijemnici imaju i GNSS ploču sa 600 kanala (za razliku od stare ploče 394 kanala). Mjerenja su još brža, pouzdanija i uglađenija.